اعضای خانواده در انگلیسی

درس دوازدهم : اعضای خانواده در انگلیسی

به درس ۱۲ از مجموعه آموزش های آکادمی زبان حسام گودرزی خوش آمدید. در این درس می خواهیم واژه هایی جدید مرتبط با نسبت های خانوادگی را یاد بگیریم. جدول زیر واژه های جدید را نشان می دهد.

معادل فارسی تلفظ آمریکایی واژه انگلیسی
خانواده ˈfæməli  family
پدر ˈfɑːðər  father
مادر ˈmʌðər  mother
والدین، پدر و مادر ˈperənt  parents
برادر ˈbrʌðər  brother
خواهر ˈsɪstər  sister
پسر sʌn  son
دختر ˈdɔːtər  daughter
شوهر ˈhʌzbənd  husband
زن waɪf  wife
پدر بزرگ ˈɡrændˌfɑːðər  grandfather
مادر بزرگ ˈɡrænˌmʌðər  grandmother
نوه پسر ˈɡrænsʌn  grandson
نوه دختر ˈɡrænˌdɒːtər  granddaughter
نوه ˈɡræntʃaɪld  grandchild
عمو، دایی ˈʌŋkəl  uncle
خاله، عمه ænt  aunt
فرزند عمو، دایی، خاله یا عمه ˈkʌzən  cousin
پسر برادر یا خواهر ˈnefjuː  nephew
دختر برادر یا خواهر niːs  niece

 

در مورد نسبت های خانوادگی در زبان انگلیسی

در فرهنگ انگلستان، ساختارهای خانوادگی اهمیت کمتری داشتند به همین دلیل جزئیاتی که ما در زمینه پیوندهای خانوادگی داریم در زبان انگلیسی دیده نمی شود. برای بسیاری از نسبت های خانوادگی از کلمات مشابهی استفاده می شود. شاید برای شما این سوال پیش آید که پس چطور متوجه می شوند که چه کسی عمو و چه کسی دایی است؟ واقعیت این است که متوجه شدن چنین جزئیاتی اصلا برای آنها اهمیتی ندارد. (برای ما با توجه به قواعد فرهنگی محرم و نا محرم ، دانستن این جزئیات مهم می باشد.)

کمی تمرین برای یادگرفتن بهتر نسبت های خانوادگی در زبان انگلیسی
نسبت های خانوادگی در انگلیسی

نسبت های خانوادگی در انگلیسی / آکادمی زبان حسام گودرزی


برای آموزش بیشتر

 

واژه انگلیسی توضیحات
father father مثل پدر در فارسی است، یعنی تا حدی رسمی است. daddy یا dad معادل غیر رسمی همین واژه است که مشابه “بابا” در فارسی به حساب می آید. از father برای اشاره کردن به کشیش ها و مقامهای مذهبی مذهب کاتولیک هم استفاده می شود.
mother mother مثل مادر در فارسی است، یعنی تا حدی رسمی است. mummy یا  mumمعادل غیر رسمی همین واژه است که مشابه “بابا” در فارسی به حساب می آید.
parents یک اسم جمع است. از همین اسم می توان به صورت مفرد هم استفاده کرد که به معنای “والد” خواهد بود. یعنی هر یک از پدر و مادر.
brother از brother جدا از نشان دادن نسبت خانوادگی برادری برای نشان دادن دوستی های عمیق هم استفاده می شود. برای نشان دادن چنین روابطی شکل کوتاه شده همین واژه به صورت bro (چیزی مثل به “داداش” در فارسی) بیشتر استفاده می شود.
sister شکل کوتاه شده sister که به صورت sis نوشته می شود به اندازه bro کاربردی نیست.
son در فارسی پسر دو معنا دارد. اولی به انسان مذکر کم سن گفته می شود و دومی به یک نسبت خانوادگی اشاره می کند. واژه son تنها به معنای نسبت خانوادگی است. در زبان انگلیسی به انسان مذکر کم سن boy گفته می شود. در استفاده از این واژه دقت کنید.
daughter در فارسی دختر هم دو معنا دارد. اولی به انسان مونث کم سن گفته می شود و دومی به یک نسبت خانوادگی اشاره می کند. واژه daughter تنها به معنای نسبت خانوادگی است. در زبان انگلیسی به انسان مذکر کم سن girl گفته می شود. در استفاده از این واژه دقت کنید.
wife واژه زن در فارسی دو معنی دارد. اولی به انسان بالغ مونث گفته می شود و دومی یک نسبت خانوادگی را نشان می دهد (همسر). واژه wife تنها معادل نسبت خانوادگی است. برای انسان مونث بالغ در انگلیسی از واژه woman استفاده می شود.
 grandson/ granddaughter ما در فارسی برای نسبت نوه جنسیت نداریم. در انگلیسی برای نوه دختر و پسر دو واژه متفاوت وجود دارد.
grandchild واژه grandchild معادل نوه در فارسی است. یعنی جنسیت در آن اهمیتی ندارد.
uncle واژه uncle به جز دایی و عمو برای شوهر خاله و شوهر عمه هم استفاده می شود (در درس به آن اشاره نکردیم چون احتمالا دیگر خیلی از دست انگلیسی ها عصبانی می شدید!). در ضمن معمولا افرادی که رابطه نزدیکی با پدر و مادر یک بچه دارند (مثلا دوستان نزدیک آنها) به وسیله بچه با عنوان uncle شناخته می شوند.
aunt واژه aunt به جز خاله و عمو برای زن دایی و زن عمو هم استفاده می شود. در ضمن معمولا افرادی که رابطه نزدیکی با پدر و مادر یک بچه دارند (مثلا دوستان نزدیک آنها) به وسیله بچه با عنوان aunt شناخته می شوند.
cousin واژه cousin جنسیت ندارد. تمام فرزندان عمو، دایی، خاله و عمه به عنوان cousin شناخته می شوند. از آنجا که در مسیحیت ازدواج با این نسبت خلاف است، این نسبت خانوادگی اهمیت خاصی دارد.

 


 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید