استاد حسام گودرزی مدرس کلاس های خصوصی EPT

سوابق تحصیلی 

کارشناسی علوم سیاسی  ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش بالینی دانشگاه شهید بهشتی  ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰

سوابق تدریس 

۴ سال سابقه تدریس تخصصی آزمون EPT دانشگاه آزاد

تدریس بیش از ۴۰۰۰ ساعت نفر زبان انگلیسی به دانشجویان و داوطلبان آزمون EPT،MSRT و زبان عمومی دکتری

۱ سال تدریس زبان تخصصی در دانشگاه شهید بهشتی (ره)

۲ سال تدریس زبان تخصصی در دانشگاه امام صادق (ع)

۱ سال تدریس زبان تخصصی و زبان عمومی دکتری در دانشگاه دفاع ملی

۵ سال آموزش گرامر زبان انگلیسی در آموزشگاه های مختلف

۲ سال تدریس زبان تخصصی ارشد

روش تدریس 

۱- Transformational Grammar مبتنی بر دستور زبان زایشی-گشتاری جهانی چامسکی؛ بر مبنای ساختارهای جهانشمول و بدون استثاء زبان انگلیسی و یادگیری در کمترین زمان ممکن

۲ – مبدع سریعترین روش یادگیری گرامر و درک مطلب (تدریس کل گرامر در ۸ ساعت با بازدهی ۹۰ درصد)

۳- مبدع سریعترین روش یادگیری واژگان بدون نیاز به کتاب و کدینگ به روش ۱۵*۵۰ ( یادگیری ۵۰ واژه در ۱۵ دقیقه!) با تکیه بر نظریه حوزه معنایی.

افتخارات

موسس مجموعه HesamAcademy

تالیف ۲ کتاب تخصصی آزمون های زبان دکتری (گرامر، درک مطلب و واژگان)

مدرس دوره ی جامع آموزش گرامر، درک مطلب، واژگان و کلوز تست زبان انگلیسی ویژه داوطلبان آزمون های دکتری (EPT و MSRT)

ترجمه ۱۰ کتاب تخصصی در زمینه فلسفه، روان شناسی، مدیریت، اقتصاد و معنویت

ترجمه ۸ کتاب در یک سال؛ برای اولین بار در تاریخ ترجمه ایران

رتبه ۳ کنکور ارشد روان شناسی بالینی سال ۱۳۹۷

مقالات ترجمه شده توسط استاد حسام گودرزی

جهت ملاحظه و دانلود