معرفی کتاب های استاد حسام گودرزی

معرفی کوتاه از کتاب معنویت، دین و درمان شناختی – رفتاری

با مطالعه کتاب به عمق و گستره بینش نویسنده و احاطه او به این حوزه مهم زندگی بشری پی بردم و دست به کار ترجمه شدم؛
همیشه در علوم انسانی به الفاظ ادغام و آمیختن و یکپارچه سازی به دیده تردید می نگریستم؛ به دلایل مختلفی…..اما از وقتی این کتاب را خواندم و سطر به سطر به فارسی برگرداندم فهمیدم که اهالی فرهنگ و ادب با آثارشان چه ظلم ها که به کلمات و الفاط و … نمی کنند؛ مثلا واژه بصیرت هم به این حال و روز افتاده و بسیاری واژه های دیگر…
نویسنده فلسفه می داند و دستی بر آتش تند پوزیتیویسم منطقی دارد و از این رو با بهره گیری از فلسفه علم توانسته به خوبی این بحث را پی بگیرد و در پی آواز حقیقت بدود؛
جالب اینجاست در فصلی زیر عنوان ” نیمه تاریک معنویت” با چنان ظرافت و دقت خاصی مباحث را مطرح می کند که نه متهم به سهل انگاری و متن آبکی شود و نه ضد دین و معنویت تلقی گردد؛ قلم روان و متن غنی و انسجام فکری اش مرا واداشت تا با اشتیاق خاصی این کتاب را ترجمه کنم؛
او به تمام کشمکش های معنوی درون فردی و میان فردی و اختلالات برخاسته از آنها از جمله، اضطراب، افسردگی، وسواس و … می پردازد و از جمله کشمکش های میان فردی معنوی به «مخالفت با صحبت ها و مواضع رهبران و پیشوایان دینی، اختلاف نظر با هم کیشان و شاهد گرفتنِ اعمال و کارهای ناپسندِ افراد متدین» اشاره می کند؛
به باور او «معنویت گوهر ادیان است و زاییده عقلانیت» پس روا نیست هیچکس از این تجربه فراگیر بشری به سادگی گذر کند؛
او در این کتاب همگان را افرادی قلمداد می کند که در برخورد با مسائل جدی معنوی در پرکاربردترین درمان روانشناختی یعنی درمان شناختی-رفتاری (Cognitive-behavioral Therapy) باید در رهگذار باد نگهبان لاله باشند و این تجربه ظریف بشری را به دقت و وسواس و حساسیت موشکافی کنند و گوهر شفابخش آن را به افراد ارزانی دارند؛
چاپ اول: بهار ۹۹
انتشارات اسبار
۲۶۵ صفحه
با احترام حسام گودرزی

معرفی مقالات استاد حسام گودرزی