معرفی بسته آموزشی جامع گرامر TOEFL استاد حسام گودرزی

بسته جامع گرامر آزمون تافل

به شیوه ای کاملا جدید و ابداعی که بسیار کاربردی و تکلیف محور می باشد. با یادگیری کاملا تضمینی همراه با بررسی ۱۰۰۰ تست استاندارد و همچنین با آزمون های آزمایشی استاندارد که مبتنی بر جدیدترین کتاب های آزمون تافل طراحی شده اند.

آخرین یاداشت های وبلاگ آکادمی

لباس ها در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
حالت جمع در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
کارهای روزمره در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
قیدهای تکرار در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
سوالی کردن با do
فعل کمکی do در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
زمان حال ساده در انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی
افعال در زبان انگلیسی / حسام آکادمی

بسته های جامع آموزشی آکادمی حسام