زمان حال استمراری

present-continuous hesamacademy

present-continuous hesamacademy

حال استمراری

Present Continuous

حال استمراری (the present continuous) در زبان انگلیسی بیشتر برای بیان کردن کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند یا به طور موقت در حال رخ دادن‌اند استفاده می‌شود. این زبان کاربردهای دیگری نیز دارد که در این بخش با آنها آشنا می‌شویم. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

ساختار حال استمراری

 

زمان حال استمراری از حالت مضارع فعل (be (am, is, are به علاوه مصدر ing- دار افعال (gerund) درست می‌شود.

استثناها در اضافه کردن ing

۱٫ اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come – coming

Agree – agreeing

۲٫ برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit – sitting
fix – fixing

۳٫ در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

(انگلیسی بریتانیایی) travel – travelling

(انگلیسی آمریکایی) travel – traveling

۴٫ اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie – lying

سوالی کردن

 

برای سوالی کردن جملات حال استمراری، یا می‌توانیم جملات پرسشی بله/خیر بسازیم یا با واژه‌های پرسشی wh سوال بسازیم. برای ساخت جملات بله/خیر جای فعل be را با فاعل عوض می‌کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم باید ابتدا جمله خبری را به پرسشی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم، حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

 

برای منفی کردن جمله با حال استمراری باید بعد از فعل be و قبل از بخش ing فعل not قرار دهیم.

جمله پرسشی جمله مثبت جمله منفی شخص
Am I speaking? I am speaking I am not speaking I
Is he speaking? he is speaking he is not speaking he, she, it
Are you speaking? you are speaking you are not speaking you, we, they

شکل کوتاه و بلند

 

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل be تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثال شکل کوتاه شکل بلند
I’m not (نادرست: I amn’t) (m (not’… (am (not
you’re re’… are
we’re not/we aren’t re not/… aren’t’… are not
he’s s’… is
she’s not/she isn’t s not/… isn’t’… is not

کاربردهای حال استمراری

این زمان نشان دهنده کاری است که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد و تمام نشده است. در این کاربرد به مدت زمان یا مبدا زمان در جمله اشاره میشود. به مثالهای زیر دقت کنید:

 

 

She has been waiting for you all day.

او تمام روز را منتظر شما بوده است. (هنوز هم منتظر است)

I’ve been working on this report since eight o’clock this morning.

از ساعت هشت صبح امروز دارم روی این گزارش کار میکنم. (و هنوز آن را تمام نکرده ام)

They have been travelling since last October.

آنها از ماه اکتبر در مسافرت هستند. (هنوز بر نگشته اند)

It has been raining in London since our arrival.

از زمان رسیدن ما در لندن باران باریده است. (هنوز هم دارد می بارد)

have been reading War and Peace for a month now.

یک ماه است که دارم رمان جنگ و صلح را میخوانم. (هنوز تمام نکرده ام)

haven’t been feeling well lately.

اخیرا حالم خوب نبوده است. (هنوز هم خوب نیستم)

 

نکته مهم : برخی از افعال هستند که شکل استمراری ندارند و نمیتوتن آنها را در زمان حال کامل استمراری به کار برد و در این صوررت باید از زمان حال کامل استفاده کرد. برخی از این افعال عبا رت اند از افعال to be، arrive و own. مثال:

have been owning my car since 2007. (نادرست)
have owned my car since 2007. (درست)

از سال ۲۰۰۷ ماشینم را دارم.

Jack has been being late for work recently.
Jack has been late for work recently.

جک اخیرا دیر سر کار آمده است.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید