زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل / حسام آکادمی

زمان حال کامل / حسام آکادمی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

این درس درباره زمان حال کامل در انگلیسی است. از این زمان برای بیان کاری در گذشته که تاثیرش تا زمان حال ادامه داشته استفاده می‌شود.

حال کامل

Present Perfect

زمان حال کامل در انگلیسی برای بیان اتفاق‌هایی به کار می‌رود که در گذشته اتفاق افتاده ولی آن اتفاق یا تاثیرش تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. نزدیک‌ترین معادل برای این زمان در زبان فارسی “ماضی نقلی” است. اما این زمان کاربردهای دیگری هم دارد که در این درس با آنها آشنا می‌شویم. قبل از اینکه به کاربردها بپردازیم باید ساختار این زمان را در نظر بگیریم:

ساختار حال کامل

 

زمان حال کامل با شکل حال فعل have به علاوه شکل سوم افعال درست می‌شود. با اضافه کردن ed به انتهای اکثر افعال می‌توان شکل سوم (past participle) ساخت.

استثناهای شکل سوم افعال

 

۱. اگر انتهای فعل e داشت تنها کافی است برای ساختن شکل سوم به آن d اضافه کنیم.

love – loved

۲. اگر حرف یکی مانده به آخر صدادار و استرس‌دار باشد، حرف بی‌صدای آخر فعل دوبار تکرار می‌شود.

admit – admitted

۳. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد دوبار تکرار می‌شود، اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

(انگلیسی بریتانیایی) travel – travelled 

(انگلیسی آمریکایی) travel – traveled 

۴. اگر انتهای فعل y باشد به i تبدیل می‌شود.

hurry – hurried

سوالی کردن

 

برای سوالی کردن زمان حال ساده کامل تنها کافی است جای فاعل و فعل کمکی (have/has) را با هم عوض کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

منفی کردن

 

جملاتی با این زمان تنها با قراردادن not بعد از فعل کمکی (have/has) و قبل از فعل اصلی انجام می‌گیرد.

جمله پرسشی جمله مثبت جمله منفی شخص
?Have I played I have played I have not played I/you/we/they
?Has he played he has played he has not played he/she/it

شکل بلند و کوتاه

 

در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل have\has تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به کار خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثال شکل کوتاه شکل بلند
they’ve ve’… have
I’ve not/I haven’t ve not/… haven’t’… have not
she’s s’… has
he’s not/he hasn’t s not/… hasn’t’… has not

کاربردهای حال کامل

 

۱. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه یافته است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

They’ve beenmarriedfornearlyfiftyyears

آنها نزدیک به پنجاه سال است که ازدواج کرده‌اند.

She has livedinLiverpoolallherlife

او تمام عمر در لیورپول زندگی کرده است.

۲. برای صحبت کردن درباره کاری که در گذشته چندین بار انجام می‌شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

.I’ve playedtheguitareversince I wasateenager

من از وقتی نوجوان بودم گیتار زده‌ام.

.He has writtenthreebooksandhe is workingonanotherone

او سه کتاب نوشته است و دارد روی یک کتاب دیگر کار می‌کند.

نکته مهم:

ما معمولا برای نشان دادن کاری که در گذشته انجام گرفته و تا به حال ادامه پیدا کرده است (یا تاثیر آن تا زمان حال باقی مانده است) از حرف اضافه since استفاده می‌کنیم.

They’ve stayed with us since last week

آنها از هفته گذشته با ما بوده‌اند.

I haveworkedheresince I leftschool

من از وقتی مدرسه را ترک کردم اینجا کار کرده‌ام.

۳. برای صحبت کردن درباره تجربه‌هایمان تا زمان حاضر. برای این کاربرد معمولا از قیدهای ever و never استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

My last birthday was the worst day I have ever had

تولد قبلی من بدترین روزی بود که تا به حال داشتم.

?A : HaveyouevermetGeorge

آیا تا به حال “جرج” را دیده‌ای؟

B : Yes, but I’ve nevermethiswife

بله، اما من هیچوقت همسرش را ندیده‌ام.

۴. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته افتاده اما تاثیرش بر زمان حال باقی مانده است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

.I can’t get in the house. I’ve lost my keys 

من نمی‌توانم وارد خانه شوم. کلیدهایم را گم کرده‌ام.

Teresa isn’t athome. I thinkshe has goneshopping

“ترزا” خانه نیست. فکر کنم به خرید رفته است.

نکته مهم: 

وقتی می‌خواهیم درباره کسی که به مکانی رفته و بعد برگشته است صحبت کنیم، از شکل حال کامل فعل be استفاده می‌کنیم. اما وقتی شخصی رفته و هنوز برنگشته است از have/has gone استفاده می‌کنیم.

?A : Where have you been 

کجا بوده‌ای؟

B : I’ve just been out to the supermarket. 

تازه از سوپرمارکت برگشته‌ام.

?A : Have you ever been to San Francisco 

آیا تا به حال سان فرانسیسکو رفته‌ای؟

B : No, but I’ve been to Los Angeles. 

نه، ولی لوس آنجلس رفته‌ام.

A : Where is Maria? I haven’t seenherforweeks. 

“ماریا” کجاست؟ من هفته‌هاست ندیده‌امش.

B : She’sgoneto Paris foraweek. She’ll bebacktomorrow. 

او به پاریس رفته است. فردا برخواهد گشت.

قیدهای حال کامل

 

ما معمولا از قیدهای حال کامل مثل just، only just و recently در جملات حال کامل استفاده می‌کنیم. در برخی موارد هم از قیدهای زمانی استفاده می‌کنیم که در مفهوم خود زمان آینده دارند، مثلا ever و so far، until now، up to now و yet. قید ever در جملات پرسشی و yet در جملات پرسشی و منفی استفاده می‌شود.

Wehavejustgotbackfromourholidays

ما همین الان از سفر برگشته‌ایم.

?Haveyoueverseenaghost

آیا تا به حال روح دیده‌ای؟

?Haveyoufinishedyourhomeworkyet

آیا هنوز تکلیفت را تمام نکرده‌ای؟

Scientistshaverecentlydiscoveredanewbreedofmonkey

دانشمندان به تازگی نژاد جدیدی از میمون کشف کرده‌اند.

توجه کنید!

 

 (نادرست) . When we were children we have been to California

ما با قیدهای زمانی که نشان‌دهنده پایان و تکمیل کاری است نمی‌توانیم از فعل‌های زمان حال کامل استفاده کنیم. اما می‌توانیم برای اشاره به کاری که هنوز انجام نشده از حال کامل استفاده کنیم.

(نادرست) .I have seen that film yesterday 

 (درست) ?Have you seen Helen today

(نادرست). We have just bought a new car last week 

 (درست) .We have bought a new car this week

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید