زمان حال ساده در زبان انگلیسی

زمان حال ساده در انگلیسی / حسام آکادمی

زمان حال ساده در انگلیسی / حسام آکادمی

زمان حال ساده

آموزش گرامر و کاربرد Simple Present Tense

 

از زمان حال ساده simple present  برای نشان دادن کاری که در زمان حال یکبار یا چند بار به صورت تکراری اتفاق می افتد استفاده می کنیم. زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان های زبان انگلیسی است. از زمان حال ساده برای صحبت کردن درباره حقایق علمی و عادی غیر قابل تغییر و گاها غیر قابل انکار، کارهای از روی عادت و روزمره و کارهای برنامه ریزی شده استفاده میشود.

میشه گفت زمان ها ، از مهم ترین بخش های گرامر زبان انگلیسی هستند.شما باید بدونید از زمان درستی برای بیان جمله ها استفاده کنید.اشتباه در انتخاب زمان میتونه کاملاً منظور جملات رو عوض کنه.پس برای یادگیری زمان ها باید توجه ویژه ای کنید تا کاملاً آنها رو یاد بگیرید.

ما بطور کلی چهار نوع زمان داریم :

۱- گذشته         ۲- حال         ۳- آینده         ۴- آینده در گذشته

که هر یک از این زمان ها چهار حالت دارند به نام های  :    ۱- ساده     ۲- استمراری      ۳-کامل        ۴-کامل استمراری

از اسماشون اصلا  نترسید ! خیلی آسونتر از این حرفان!

بریم تو این در بیشتر با زمان حال ساده کار کنیم :

ساختار زمان حال ساده

در جملات مثبت ما از فعل به صورت شکل ساده استفاده می کنیم. تنها برای سوم شخص مفرد فعل باید صرف شده و یک پسوند –s به آن اضافه می شود. در شکل منفی و سوالی باید از فعل کمکی do (یا does برای سوم شخص مفرد) در جمله استفاده کرد. در صورت وجود فعل کمکی فعل اصلی همیشه به صورت ساده در جمله آورده می شود. (حتی در سوم شخص مفرد.)

جملات مثبت جملات منفی جملات سوالی
I/you/we/they I speak do not speak

Do I speak?

he/she/it he speaks he does not speak

Does he speak?

 

در واقع ساختار زمان حال ساده بسیار ساده است. به این صورت که بعد از فاعل شکل ساده فعل را به کار میرود. به فرمول زمان حال ساده و مثالهای زیر توجه کنید:

subject (فاعل) + verb 1 (شکل ساده فعل) + …

I play the guitar.

من گیتار میزنم.

You drive carelessly.

تو با بی دقتی رانندگی میکنی.

We clean our house every Friday.

ما هر جمعه خانه مان را تمیز میکنیم.

They live in London.

آنها در لندن زندگی میکنند.

  • در حالتی که فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد به آخر فعل s یا es اضافه میکنیم. سوم شخص مفرد یعنی اسم مفرد یا ضمایر  she ,he و it. مثال:

Ehsan works in a car factory.

احسان در یک کارخانه ماشین سازی کار میکند.

He sleeps at 10 every night.

او هر شب ساعت ۱۰ میخوابد.

 

نکته ۱: اگر فعل به یکی از حروف s – sh – ch – x – z یا o خم شود در این حالت برای سوم شخص مفرد به جای s به آخر فعل es اضافه میکنیم. مثال:

He teaches English.

او انگلیسی تدریس میکند.

Hesam goes to the gym every day.

حسام هر روز به باشگاه میرود.

نکته ۲: اگر آخر فعل حرف y باشد و قبل از آن یک حرف بیصدا باشد، در حالت سوم شخص y را به i تبدیل میکنیم و سپس به آخر فعل es اضافه میکنیم. اما اگر قبل از y یک حرف صدادار باشد فقط به آخر فعل s اضافه میکنیم:

study → He studies his lessons in the library.

او درسهایش را در کتابخانه مطالعه میکند.

cry → My little sister cries all the time.

خواهر کوچک من همیشه گریه میکند.

 

نکته ۳ : به افعال مدال (can, may, might,must) حرف –s اضافه نمی شود. این افعال در همه حالت ها شکل خود را حفظ می کنند. (در صورت وجود فعل مدال در جمله فعل اصلی نیز شکل خود را حفظ می کند) به مثال های زیر توجه کنید:

he can swim

she must go

 

برخی کاربرد های زمان حال ساده

کارها یا اتفاقاتی که به طور منظم یا به خاطر عادت تکرار می شوند.

گاهی از قیدهای زمان برای نشان دادن میزان تکرار استفاده می شود.

قیدهایی مثل: always, never, rarely, often به مثال زیر توجه کنید:

He plays football every Tuesday. (او هر سه شنبه فوتبال بازی می کند.)

 

  • دو یا چند اتفاق یا کار در زمان حال که پشت سر هم اتفاق افتاده اند. به مثال زیر توجه کنید:

After school Colin goes home, packs his bag, puts on his football shirt and then he goes to football training.

(بعد از مدرسه کالینز به خانه می رود، کیفش را میبندد، لباس فوتبالش را می پوشد و سپس  به تمرین فوتبال می رود.)

 

  • یک واقعیت یا قاعده عمومی. به مثال زیر توجه کنید:

A forward tries to score goals for his team. (یک مهاجم سعی می کند برای تیمش گل بزند.)

  • برنامه های آینده که در زمان حال برنامه ریزی شده اند. به مثال زیر توجه کنید:

The bus leaves at half past four. (اتوبوس ساعت چهار و نیم حرکت می کند.)

His training starts at five o’clock. (تمرین او ساعت ۵ شروع می شود.)

  • برای فعل های حالت یا فعل هایی که افکار و شخصیت را نشان می دهند. به مثال های زیر توجه کنید:

Colin likes football.(کالین فوتبال را دوست دارد.)

He is a forward.(او یک مهاجم است.)

 

simple present tense hesamacademy

آکادمی زبان استاد حسام گودرزی

فعل های be/have

be (بودن)

فعل be (بودن) یک فعل کاملا بی قاعده در زبان انگلیسی است. در صورتی که از این فعل در جمله استفاده شده دیگر از فعل کمکی برای سوالی کردن و منفی کردن استفاده نمی شود. به جدول زیر توجه کنید:

جملات مثبت جملات منفی جملات سوالی
I I am I am not

Am I?

he/she/it he is he is not

Is he?

you/we/they you are you are not

Are you?

have (داشتن)

در شکل قدیمی تر از زبان انگلیسی فعل have نیز ساختاری مشابه be داشت. یعنی در صورت وجود have در جمله دیگر فعل کمکی به جمله اضافه نمی شد. در انگلیسی امروزی فعل have به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد. have و have got که هر دو معنای مشابهی دارند اما از نظر ساختار گرامری متفاوتند. فعل have مانند افعال دیگر نیاز به فعل کمکی دارد اما در صورتی که به صورت have got استفاده شود برای منفی یا سوالی شدن نیاز به فعل کمکی نخواهد داشت. به جدول زیر توجه کنید:

حالت مثبت حالت منفی حالت سوالی
I/you/we/they I have/I have got I do not have/I have not got

Do I have?/Have I got?

he/she/it he has/he has got he does not have/he has not got

Does he have?/Has he got?

نکته: استفاده از فعل have به صورت have got عموما در زبان انگلیسی بریتانیایی صورت می گیرد و در شکل امریکایی این زبان کمتر از این حالت استفاده می شود.

 

حالت منفی زمان حال ساده

برا منفی کردن جملات حال ساده از افعال کمکی منفی do not و does not قبل از فعل اصلی جمله استفاده میشود. برای سوم شخص مفرد از does not و برای بقیه شخص ها از do not استفاده میشود. در مکالمات غیر رسمی بیشتر از شکل اختصاری don’t و doesn’t استفاده میشود. جدول زیر را بدقت بخوانید:

شکل اختصاری منفی شکل منفی حال ساده مثبت
I don’t walk. I do not walk. I walk.
You don’t walk. You do not walk. You walk.
He doesn’t walk. He does not walk. He walks.
She doesn’t walk. She does not walk. She walks.
It doesn’t walk. It does not walk. It walks.
We don’t walk. We do not walk. We walk.
You don’t walk. You do not walk. You walk.
They don’t walk. They do not walk. They walk.

حالت سوالی زمان حال ساده

برای سوالی کردن جملات زمان حال ساده، قبل از فاعل از افعال کمکی do و does استفاده میشود. اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد از فعل کمکی does و برای بقیه شخص ها از فعل کمکی do استفاده میشود.
نکته مهم: هنگامی که از does برای سوالی کردن جمله حال ساده استفاده شود، فعل s یا es خد را از دست می دهد. جدول زیر را به دقت مطالعه نمایید:

شکل سوالی حال ساده مثبت
Do I drink milk? I drink milk.
Do you drink milk? You drink milk.
Does he drink milk? He drinks milk.
Does she drink milk? She drinks milk.
Does it drink milk? It drinks milk.
Do we drink milk? We drink milk.
Do you drink milk? You drink milk.
Do they drink milk? They drink milk.

 


 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید